Nejprodávanější

Elseve šampón L'Oreal Active Selenium 250ml - rychlý růst vlasůElseve šampón L'Oreal Active...
258 Kč
Vaginální pH test Ellen, 5 proužkůVaginální pH test Ellen, 5 proužků
199 Kč  129 Kč
Ušetříte: 35% z ceny

Hodnocení  [více]

V současné době není napsáno žádné hodnocení.

Kontakt


KaTJa.cz
obchodkatja.cz
Č.účtu pro CZK:
1166017018 / 3030 (AirBank)
IČ: 88128 938
Nejsme plátci DPH.
IBAN: CZ8630300000001166017018
BIC: AIRACZPP

Platby kartou byly k 20.8.2019 ukončeny. Zaplatit za zboží je možné převodem na účet nebo dobírkou.

Osobní odběr možný
v České Lípě po domluvě.Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě www.KaTJa.cz. Podmínky specifikují práva a povinnosti provozovatele na straně jedné a kupujícího na straně druhé. Zakoupením zboží v tomto eshopu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

2) PROVOZOVATEL

Provozovatelem internetového obchodu www.KaTJa.cz je:

Příbramská 2016
47001 Česká Lípa
Tel.: 732 84 66 60
Email: obchodkatja.cz
neplátce DPH
IČ: 02316706
č.účtu: 1166017018 / 3030 (AirBank)

3) OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Potvrzením objednávky se kupující zavazuje k odebrání objednaného zboží a k uhrazení veškerých nákladů souvisejících s dopravou zboží. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Cena za zboží včetně nákladů na dopravu a balné je platná v den objednání zboží.

V případě, že budete chtít Vaši objednávku stornovat, učinte tak e-mailem nejpozději do 24 hodin od přijetí objednávky do systému. Pokud je již objednávka předána přepravci, nelze ji již stornovat.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží.

4) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednané zboží lze uhradit následujícími způsoby:
1. bankovním převodem na účet provozovatele předem
2. dobírkou při převzetí zboží
3. hotově při osobním odběru

Uvedené ceny jsou včetně DPH, jsou konečné a platné v okamžik objednání. Kupující může zboží převzít až po uhrazení celé kupní ceny, není–li uvedeno jinak.
Vlastníkem se zákazník stává až po uhrazení celé kupní ceny a převzetí zboží.
V případě, že kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem neprodleně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě strany jinak.

5) DODACÍ PODMÍNKY

K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. Zboží je dodáno na adresu uvedenou ve formuláři jako místo dodání. Pro dopravu využíváme služeb České pošty a kurýrní služby DPD.
Ceny za dopravu zboží jsou závislé na způsobu platby za zboží.
Při platbě převodem je za poštovné účtována celková částka od 85 Kč v závislosti na celkové hmotnosti zboží z objednávky Při platbě dobírkou u České pošty je účtován dobírkový příplatek +51 Kč k poštovnému.

Tato cena poštovného se vztahuje na doporučený či cenný balík. Požadujete-li zaslat zboží jako Balík na poštu, uveďte prosím tuto skutečnost v poznámce objednávky a vyšší poštovné bude dopočítáno podle platného ceníku České pošty. Standartně není služba Balík na poštu nabízena, ale je ji také možné využít.

Zboží se snažíme vyexpedovat co nejdříve od jeho obdržení od dodavatele, nejdéle však do 10 dnů od objednání; v případě platby předem 1-7 dnů ode dne připsání částky na náš účet. V případě jakýchkoliv problémů s expedicí bude zákazník neprodleně telefonicky či emailem informován a bude mu nabídnuto adekvátní řešení.

6) PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Kupující je povinen si zboží prohlédnout bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Svým podpisem dodacího listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené. Na pozdější reklamace ohledně poškození zboží během dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

7) ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruku na prodávané zboží poskytuje prodejce dle obecně platných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě (jako záruční list slouží doklad o koupi zboží). Není-li u daného produktu uvedeno jinak, je záruční doba na výrobky všech značek 24 měsíců. Je důležité rozlišovat mezi záruční dobou a životností výrobku.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba okamžikem jeho převzetí.

9) VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu s občanským zákoníkem má zákazník právo zboží zakoupené v internetovém obchodě do 14 dnů od doručení vrátit bez udání důvodu. Zákazník před odesláním zboží zpět nás kontaktuje písemně (emailem nebo poštou) a informuje nás o dané skutečnosti.

Zboží musí být nepoškozeno, v neporušeném obalu a bez znatelných stop používání. V případě, že zákazník vrací ve 14-ti denní lhůtě zboží použité, poškozené nebo prané, bez visaček apod., nebude mu vrácena kupní cena za zboží v plné výši. Prodejce v tomto případě sníží kupní cenu o opotřebení.

Zboží zákazník po domluvě s prodávajícím odešle doporučeně spolu s originálem dokladu o jeho zakoupení na adresu prodávajícího. V případě, že zboží odešle dobírkou, nebude toto zboží prodávajícím přijato zpět.

V zásilce zákazník odešle informace o adrese pro vrácení peněz, popř. uvede číslo bankovního účtu, datum a podpis. Částka bude vyplacena v nejbližším možném termínu, nejdéle však do 30 dnů po převzetí zboží. Vyplacena bude částka za zboží včetně ceny poštovného. Poštovní náklady spojené s vrácením zboží zpět našemu e-shopu hradí kupující.

10) REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Okamžikem převzetí zboží se stává kupující vlastníkem zboží, zároveň začíná běžet záruční lhůta na toto zboží.
Pokud kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat u prodejce. U vad, které jsou odstranitelné, má kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny, a to bez zbytečného odkladu. U vad neodstranitelných má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva pak má i kupující v případě vad sice odstranitelných, ale znemožňujících kupujícímu pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

Před použitím zboží si prostudujte návod na údržbu, předejdete tak poškození zboží neodborným zacházením. V případě nedodržení doporučeného postupu nelze reklamaci uplatnit.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním.
Barvy zboží se zobrazením na monitoru mohou mírně lišit od skutečnosti, na tuto skutečnost se nevztahuje záruka.
Důvodem k reklamaci je především: - dodání nesprávného, poškozeného nebo neobjednaného zboží - mechanicky poškozené zboží, - zaslání nekompletní zásilky proti průvodnímu dokladu, chybějící zboží - neopodstatněné účtování nákladů za poštovné, balné a dopravné - naúčtování nesprávných cen nebo jiných poplatků oproti předem dohodnuté ceně v objednávce. Jiné – individuální – reklamační nároky předem konzultujte. Předejte se tak zbytečnému posílání zboží v případech neuznatelných reklamačních nároků.

Postup při reklamaci:
Před odesláním zboží k reklamaci nás prosím kontaktujte (e-mail: obchodkatja.cz).
Zboží předané k reklamaci musí splňovat tyto podmínky:

• Zboží musí být čisté!!
• Kupující předloží kopii dokladu o koupi výrobku.
• Kupující přiloží písemný popis vady, uvede svoji adresu a telefonní číslo

Reklamované zboží zasílejte doporučeně (nikoliv dobírkou) na adresu:

KaTJa.cz
Příbramská 2016
47001 Česká Lípa

Poštovní poplatky vynaložené kupujícím na reklamační řízení nejsou propláceny, případně budou proplaceny na základě předchozí dohody zákazníka s prodejcem.
Pokud nebudeme schopni vyřešit reklamaci okamžitě, písemně Vás vyrozumíme a reklamaci vyřídíme do 30 dnů ode dne doručení.
Při vyřizování reklamací se řídíme platnou legislativou České republiky.

11) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel internetového obchodu www.KaTJa.cz prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům a nebudou poskytnuty třetí osobě, pouze přepravci pro zaslání objednané zásilky.
Zpracování osobních údajů provádí výhradně prodejce, automatizovaně a svými zaměstnanci.
Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace. Učiní tak písemně z e-mailu, pod kterým je v tomto obchodě registrovaný.

12) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15.4.2013
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.- KaTJa.cz
Příbramská 2016
47001 Česká Lípa

e-mail: obchodkatja.cz


Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zpět